Ярилцы
Анкаарал хандуулсанд гяляля... эрхэм болоогчидоо к Дэлгэрэнгүй»